Kontakt

KONTAKT FORMA

KONTAKT INFORMACIJE O KLUBU

Naziv: KOŠARKAŠKI KLUB VOJVODINA
Adresa: Sutjeska 2 / p.fah 4,
21000 Novi Sad
Mob: 063/515-258
Email: office@kkvojvodina.rs

PODACI FIRME

Matični broj: 8087482
Poreski proj: 104628929
Račun kod Banke Intese: 160-314686-22
Račun kod Erste banka: 340-11010422-74
Račun kod Uprave za trezor: 840-14617763-54
- Sponzori kluba -